ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Tuesday, February 11, 2014

ಕವನ - ಅರ್ಥವಾಗದವಳು , ಹುಡುಗಿ, ಹೆಣ್ಣು

ಅರ್ಥವಾಗದವಳು

ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದಂತೆ ಬಂದವಳು
ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದವಳು
ಗುರುವಾಗಿ ನನ್ನ ತಿದ್ದಿದವಳು
ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವಳು
ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿದವಳು
ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಸಿದವಳು,
ನಾ ಅಂದು ಕೊಂಡೆ ನೀನೇ ನನ್ನವಳು.
ನಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆಯವಳು
ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಉತ್ತರ, ನೀ ಅರ್ಥವಾಗದವಳು!
         
 ಹುಡುಗಿ

ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದೆ,
ನೀನು ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ಎಂದು ನಾನೆಂದುಕೊಂಡೆ,
ಆದರೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನಯ ನಡೆ
ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ತಿಳಿಯಿತು ನೀ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಎಂದು !

ಹೆಣ್ಣು

ಹಿಂದೆ ನೀ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ
ಮಮತೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕರುಣೆ ಎಂದು ನಾನೆಂದು ಕೊಂಡೆ.
ಅಂದು ನೀ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ..
ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ,  ಪ್ರೇಮ, ಮೋಹ, ಕಾಮ
ಎಂದು ನಾನೆಂದು ಕೊಂಡೆ.
ಇಂದು ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ
ಅಶಾಂತಿ, ದ್ವೇಷ, ಸ್ವಾಥ೯, ಮೋಹ, ಕಪಟ...,,,,,
ಕೊನೆಗೂ ತಿಳಿಯಿತು ಗೆಳತಿ ಹೆಣ್ಣೆ -  ಸೃಷ್ಠಿ ಲಯ      
                                                   
  ವಿವೇಕ ಬೆಟ್ಕುಳಿ 

No comments:

Post a Comment