ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Thursday, February 13, 2014

ಮದುವೆ


ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು
ನಾನಾಗ ತುಂಬಿದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದಂತೆ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟೆ,
ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿ ಹುಡುಗನಾದಾಗ ಹುಡುಗಿಯ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ
ನಾನಾಗ ಮಾರುತಿ ಓಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದಂತೆ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟೆ,
ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ,
ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟೆ,
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ವಿಮಾನದ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟೆ
ಯೌವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಇಂದು ವಿಮಾನದಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದ ತುಣುಕಾಗಿರುವೆ
ಇಂದು ನನಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲ, ಓಮಿನಿಯ ಸೆಳೆತವಿಲ್ಲ, ವಿಮಾನದ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಎದೆಬಡಿತ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲು ನಿಶ್ಯಬ್ದ.
ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪಳ!!


ವಿವೇಕ ಬೆಟ್ಕುಳಿ 

No comments:

Post a Comment