ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Sunday, September 8, 2013

ಸ್ವಗತ ಲಹರಿ - ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್,

ಆಗಷ್ಟೇ ನಿಂತ ಮಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಷಡ್ಜ ಶಬ್ದ..
ಎದೆಯೊಳಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ನದಿಗಳು ಧುಮ್ಮುಕ್ಕಿ
ಕಣ್ಣುಗಳಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿವೆ....
ಅತೃಪ್ತ ಕತ್ತಲೆಯ ಆತ್ಮದ ಮೌನವೊಂದು ಸುನಾಮಿಯಾಗಿ
ನನ್ನಾವರಿಸಲಿ..
ತಥಾಗತನ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಲಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ್ದೇನೆ!!!


ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮಿತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು
ಯತ್ನಿಸುವೆ .... ಒಮ್ಮೆ ನಕ್ಕಿಬಿಡು ಆ ಶಬ್ದದಲೆಗಳಲು ಎದೆತೀರದೊಳು ಬಡಿದೇಳಿಸುವ
ಭಾವಗಳಲಿ ತೊಯ್ದು ಬಿಡುವೆ.... ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾಲದಾಚೆಗೆ!
ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್  ( RP)


ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಸತ್ಯವ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಳಗಣ್ಣಿನಲಿ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು...


ಹೂವನ್ನು ಶ್ರೀಚಕ್ರ
ಎಂದುಕೊಂಡ ಶಾಕ್ತೇಯ
ಶಿಲಾಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕೆ ಗರ ಬಡಿದು ನಿಂತ
ಪರಾಗ ದೂರದ ಮಾತು.

ಭೂಮಿಗೀತ ಬ್ಲಾಗಿಂದ, 


No comments:

Post a Comment