ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Sunday, September 29, 2013

ಉಮಾಶ್ರೀ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ - ಕಾಜಾಣ ಪ್ರಕಟಣೆ


ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ
ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 8, 9, 10 ಇದೆ 
ಬರೀ 50ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ
ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು selectionsಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Facebookನ ಆಸಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 
ಆಸಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರವರ ಕೊಟ್ಟೂರ್ ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು.


No comments:

Post a Comment