ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Sunday, December 2, 2012

ಶತಾವಧಾನ - ಡಾ|ಆರ್ ಗಣೇಶ್


1 comment:

  1. ಇಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆಹೊದೆಯುವ ಸುಯೋಗ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಭಲೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಣೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡದ, ಒಡದ, ಅನುಭವಾಸದ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟಹೀನ !

    ReplyDelete