ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Saturday, December 1, 2012

ಪರಿಚಯ - ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶ್


2 comments:

  1. The Parichaya program conducted by Udayawani kannada Channel was very much appreciated by every kannadiga. I do not know why the clippings are not available, except, Shatavadhani Dr. R. Ganesh. We want all the interviews in the form of YouTube,.

    ReplyDelete
  2. I have watched few hundreds of 'Parichayas' on the Udaya channel. All are exceptionally good. But except a few, what happened to those parichayas ?We would like to see and enrich our knowledge. Dr. C.D.Narasimhaiah, Dr N.Narasimhaiah, Shri. Ravishankar, Shri, Hiremagalur kannan, and host of others.

    ReplyDelete