ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Wednesday, April 10, 2013

ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳು

ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ
ಕಬಿನಿ ನದಿ
ಕಾಳಿ ನದಿ
ಕಾವೇರಿ ನದಿ
ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿ
ಕೇದಕ ನದಿ
ಗುರುಪುರ ನದಿ
ಘಟಪ್ರಭಾ
ಚಕ್ರ ನದಿ
ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ
ತ ಮುಂದು.
ದಂಡಾವತಿ ನದಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ
ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ
ಪಾಲಾರ್ ನದಿ
ಪೊನ್ನೈಯಾರ್ ನದಿ
ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ
ಯಗಚಿ ನದಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿ
ಲೋಕಪಾವನಿ
ವರದಾ ನದಿ
ವಾರಾಹಿ ನದಿ
ವೇದಾವತಿ ನದಿ
ಶರಾವತಿ
ಶಾಂಭವಿ ನದಿ
ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ
ಶಿಂಶಾ ನದಿ
ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿ
ಹಾರಂಗಿ
ಹೇಮಾವತಿ
ಹೊನ್ನುಹೊಳೆ ನದಿ

Krupe:  http://kn.wikipedia.org/wiki/ವರ್ಗ/ಕರ್ನಾಟಕದ_ನದಿಗಳು 

No comments:

Post a Comment